ST_Super Toyoron

ST_Super Toyoron

ST_Super Toyoron

SUPER TOYORON

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ทำงานง่ายเพราะมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับสายยางยางพบว่ามีน้ำหนักเบากว่าติดตั้งสะดวก ิลดภาระงาน วางระบบสายยางเครื่องจักรได้
  • ตัดสายยางอ่อนได้ง่ายๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสวมข้อต่อดีขึ้นจึงทำให้ประสิทธิภาพ การวางระบบสายยางดีขึ้น
  • มีประสิทธิภาพการทนน้ำมันได้ดี มีความยืดหยุ่นจึงมีอายุ การใช้งานยาวนาน
ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
ใช้งานได้ดี
สามารถใช้งานได้
มาตรฐาน RoHS2
ไม่จำเป็นต้องกำจัดเเยกประเภท
ฉนวนกันความร้อน
ไม่ปนเปื้อน
ทนต่อสารเคมี
ทนน้ำมัน
ความโปร่งใส
ความยืดหยุ่น
จ่ายแรงดัน
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม