TFB_Toyofoods

TFB_Toyofoods

TFB_Toyofoods

TOYOFOODS สายอาหารอเนกประสงค์

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ข้อบ่งชี้ของกระทรวงแรงงานฯ ฉบับที่ 201 ปีเฮเซที่ 18 (2006) / ทนต่ออาหารประเภทน้ำมันและไขมัน
  • ข้อชี้บ่งของกระทรวงเเรงงานฯ ฉบับที่ 267 ปีเฮเซที่ 14 (2002) / ข้อชี้บ่งของกระทรวงเเรงงานฯ ฉบับที่ 52 ปีโชวะที่ 26 (1951))และมีอายุการใช้งานนาน
  • ทนต่อน้ำมันจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน มีการทนน้ำมันได้ดี จึงใช้งานกับอาหารประเภทไขมัน, น้ำมันหรือน้ำมัน เครื่องจักรในกระบวนการได้อย่างอุ่นใจ
  • การตรวจสอบของเหลว เมื่อเทียบกับสายยางยางแล้ว พบว่ามีความโปร่งใสจึงตรวจสอบของเหลว เช่น อาหารได้ง่าย
ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
ใช้งานได้ดี
สามารถใช้งานได้
ได้มาตรฐาน RoHS2
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร(ญี่ปุ่น)
ไม่จำเป็นต้องแยกประเภท
ฉนวนกันความร้อน
ไม่ปนเปื้อน
ทนต่อสารเคมี
ทนน้ำมัน
ทนต่อความร้อน
ความยืดหยุ่น
ความโปร่งใส
จ่ายแรงดัน
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม