TFE_Toyofoods Earth Hose

TFE_Toyofoods Earth Hose

TFE_Toyofoods Earth Hose

TOYOFOODS EARTH HOSE สายดูดอาหารป้องกันไฟฟ้าสถิต

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

TOYOFOODS EARTH HOSE เป็นท่ออ่อนทนแรงดัน ป้องกันไฟฟ้าสถิตใช้ในงานจ่ายแรงดันและงานสูญญากาศ (งานดูด) ผลิตจาก PVC อ่อน ท่ออ่อนสำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารต่างๆ ที่ต้องการคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อลำเลียงวัสดุที่เป็นผงละเม็ด

ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
สามารถใช้งานได้
ความยืดหยุ่น ปานกลาง
ความโปร่งใส ดีมาก
งานแรงดัน ดีมาก
ทนความร้อน ปานกลาง
ทนน้ำมันสัตว์และน้ำมันพืช ปานกลาง
ทนน้ำมันแร่ ปานกลาง
ป้องกันการบิดงอและป้องกัน ดีมาก
การยุบตัว ดีมาก
สูญญากาศ ดีมาก
ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท ดีมาก
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม