ECS_Ecoron-S

ECS_Ecoron-S

ECS_Ecoron-S

ECORON-S สายอาหารทนสารเคมี

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ผิวภายในสายยางอ่อนเป็นโพลีโอเลฟินเรซินจึงทนต่อสารเคมีได้ดี
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนเพราะมีของเสียปล่อยออกมาในของเหลวจากสายยางอ่อนน้อยเเละไม่ปนเปื้อน
  • ปลอดกลิ่นด้วยลักษณะเฉพาะของ PVC คุณจึงวางใจได้ และไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
  • สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ข้อบ่งชี้ของกระทรวงแรงงานฯ ฉบับที่ 201 ปีเฮเซที่ 18 (2006) / ข้อชี้บ่งของกระทรวงเเรงงานฯ ฉบับที่ 52 ปีโชวะที่ 26 (1951)) จึงสามารถวางใจได้
ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
ใช้งานได้ดี
สามารถใช้งานได้
ได้มาตรฐาน RoHS2
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)
งานโค้งงแ ป้องกันกการแบน
ฉนวนกันความร้อน
ไม่ปนเปื้อน
มีกลิ่นน้อย
ทนต่อสารเคมี
ทนน้ำมัน
ความโปร่งใส
จ่ายแรงดัน
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม