FF_Toyofusso

FF_Toyofusso

FF_Toyofusso

TOYOFUSSO สายทนเคมีพิเศษ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ทนต่อสารเคมีและสารละลาย ผิวด้านในเป็นเททราฟลูออโรเรซิน (ETFE แบบพิเศษ เมื่อเทียบกับเรซินเเบบ 2 ฟลูออรีนแล้วพบว่า ทนต่อสารเคมีและสารละลายได้ดีกว่า
  • ผิวด้านในเป็นเททราฟลูออโรเรซิน (ETFE แบบพิเศษ) มีคุณสมบัติน้ำไม่เกาะจึงลำเลียงของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาสิ่งตกค้างน้อยพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด
  • เป็นโครงสร้างแบบเคลือบผิวเเละเมื่อเทียบกับฟลูออรีนทิวป์แบบชั้นเดียว พบว่าอ่อนนุ่มกว่าเเละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ผิวด้านในเป็นเป็นเททราฟลูออโรเรซิน (ETFE แบบพิเศษ) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติและกลิ่นของอาหาร
  • ไว้วางใจได้เพราะสอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ข้อบ่งชี้ของกระทรวงแรงงานฯ ฉบับที่ 201 ปีเฮเซที่ 18 (2006) / ข้อชี้บ่งของกระทรวงเเรงงานฯ ฉบับที่ 267 ปี เฮเซที่ 14 (2002) / ข้อชี้บ่งของกระทรวงเเรงงานฯฉบับที่ 52 ปี โชวะที่ 26 (1951))

** สายยางอ่อนนี้ไม่ใช้สารที่ช่วยให้พลาสติกอ่อนตัว **

ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
ใช้งานได้ดี
สามารถใช้งานได้
ได้มาตรฐาน RoHS2
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)
ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท
ฉนวนกันความร้อน
ลื่น ไม่ติดในสายยาง
มีกลิ่นน้อย
ทนต่อสารเคมี
ทนน้ำมัน
ทนต่อความร้อน
ความโปร่งใส
จ่ายแรงดัน
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม