T-ST_TTT Teflon Tube

T-ST_TTT Teflon Tube

T-ST_TTT Teflon Tube

TTT TEFLON TUBE สายเทฟลอน ทนความร้อน อเนกประสงค์

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ทิวป์เทฟล่อน สำหรับงานอาหาร และสารเคมี ทิวป์ 1 ชั้น เหมาะสำหรับข้อต่อฟิตติ้ง ทนน้ำและสารเคมีได้ดีกว่าสายทิวป์โพลีเอทีลีน ด้วยคุณสมบัติใส ทนสารเคมีดีมาก เหมาะสำหรับระบบนำจ่ายต่อข้อต่อ ฟิตติ้งในงาน อาหาร เครื่องดื่ม สารเคมี เครื่องสำอางค์ หรือการผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค

ข้อควรระวัง
  • สินค้าเหมาะสำหรับต่อกับข้อต่อฟิตติ้ง
  • กรุณาตรวจสอบแรงดันการใช้งาน ว่าเหมาะสมกับการใช้งานของท่านหรือไม่
ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
สามารถใช้งานได้
การชะต่ำ ดีมาก
ความโปร่งใส ดีมาก
งานแรงดัน ดี
ทนความร้อน ดีมาก
ทนความเย็น ดีมาก
ทนน้ำมันสัตว์และน้ำมันพืช ดีมาก
ทนน้ำมันแร่ ดีมาก
ทนสารเคมี ดีมาก
มีกลิ่นน้อย ดีมาก
ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท ดีมาก
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม