HB_Hit

HB_Hit

HB_Hit

HIT สายลมทนน้ำมันน้ำหนักเบา

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ใช้งานสะดวกสบายเนื่องจากน้ำหนักเบามาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
  • ทนต่ออากาศหนาวได้ดี ซึ่งแม้อุณหภูมิต่ำก็ไม่แข็งตัวจึงปฏิบัติงานได้เเละมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
  • ทนต่อน้ำมัน เมื่่อเทียบกับท่อยางปรกติหรือท่อ PVC พบว่ามีประสิทธิภาพการทนน้ำมันมากกว่า ทำให้ไม่เกิดการแข็งตัวหรือแตกเพราะน้ำมันจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน
ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
ใช้งานได้ดี
สามารถใช้งานได้
ได้มาตรฐาน RoHS2
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
ทนน้ำมัน
ความยืดหยุ่น
จ่ายแรงดัน
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม