PT_TTT Polyurethane Tube

PT_TTT Polyurethane Tube

PT_TTT Polyurethane Tube

TTT POLYURETHANE TUBE สายลมพียู

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สายโพลียูเรเทน หรือสายลมพียู ยืดหยุ่นสูง สำหรับใช้ต่อกับระบบลมในเครื่่องจักร ทนน้ำมันได้ดี

ข้อควรระวัง
  • สินค้าเหมาะสำหรับต่อกับข้อต่อฟิตติ้ง
  • กรุณาตรวจสอบแรงดันการใช้งาน ว่าเหมาะสมกับการใช้งานข้องท่านหรือไม่
ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
สามารถใช้งานได้
งานแรงดัน ดี
น้ำมัน ดีมาก
ความร้อน ปานกลาง
น้ำ ความชื้น พอใช้
ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท ดีมาก
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม