TSITH_Toyosilicone Thermo

TSITH_Toyosilicone Thermo

TSITH_Toyosilicone Thermo

TOYOSILICONE THERMO สายทนความร้อนอเนกประสงค์

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ทนต่อความร้อนสูง รองรับอุณหภูมิได้ไม่เกิน 120oC ลดปัญหาในการผลิตเนื่องจากสายยางแข็งตัวเพราะความร้อน ทำให้เสื่อมสภาพน้อยจึงมีอายุการใช้งานนาน และมีข้อต่อย้ำหัว สายยางอ่อนขนาด 3 ม. สำหรับเครื่องปรับอุณหภูมิ
  • มีความโปร่งใสจึงอุ่นใจเพราะตรวจสอบของเหลวได้
  • มีความเป็นฉนวนสูงกว่าด้วยไวนิลคลอไรด์ จึงเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
  • ป้องกันการฉีกขาดด้วยวัสดุเสริมแรง ปลอดภัยเเละเบาใจด้วยโครงสร้างเสริมแรงเเละไม่มีปัญหาสายยางแตกจากการถอยร่นของด้ายบริเวณใกล้ๆ ข้อต่อ
  • ทำงานง่ายเพราะมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับสายยางยางทั่วไป พบว่ามีน้ำหนักเบากว่าจึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
  • ปลอดภัยเพราะป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและหลุดของสายยางโดยการใช้งานกับข้อต่อเฉพาะ ลดปัญหาการผลิตและซ่อมบำรุง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
ใช้งานได้ดี
สามารถใช้งานได้
ได้มาตรฐาน RoHS2
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
ฉนวนกันความร้อน
ไม่ปนเปื้อน
มีกลิ่นน้อย
ทนต่อสารเคมี
ทนน้ำมัน
ทนต่อความร้อน
ความโปร่งใส
ความยืดหยุ่น
จ่ายแรงดัน
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม