Stretch Film

Stretch Film

Stretch Film

ฟิล์มยืด ฟิล์มห่อของ ฟิล์มแรป ฟิล์ม พันพาเลท

TECHNICAL SPECIFICATIONS

  • มาตรฐาน : 30 ไมครอน
  • ความยาว : 300m
  • ความกว้าง : 20m
  • 1 ลัง / 18 ม้วน
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม