FFY_Toyofusso Soft

FFY_Toyofusso Soft

FFY_Toyofusso Soft

TOYOFUSSO SOFT สายทนสารเคมีพิเศษ ยืดหยุ่นสูง

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • TOYOFUSSO SOFT HOSE (สายทนสารเคมีพิเศษ ยืดหยุ่นสูง) ด้วยวัสดุ Tetraf luororesin (ETFE ดัดแปลง) บนพื้นผิวด้านใน สายยาง TOYOFUSSO ให้ลำเลียงของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พื้นผิวด้านในสายยางทำจากวัสดุ Tetraf luororesin (ETFE) ง่ายต่อการทำความสะอาด
  • เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง จึงโค้งงอได้ดี แม้จะอยู่ในพื้นที่แคบ
  • เหมาะกับงานส่งลำเลียงอาหาร สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหาร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการที่ประกาศหมายเลข 201 ของปี 2006, 267 จาก 2002 และ 52 จาก 1951) เพื่อประสิทธิภาพที่ไร้กังวล
ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
ใช้งานได้ดี
สามารถใช้งานได้
ได้มาตรฐาน RoHS2
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
ฉนวนกันความร้อน
ลื่น ไม่ติดในสายยาง
ไม่ปนเปื้อน
ยืดหยุ่นโค้งงอ
ทนต่อสารเคมี
ทนน้ำมัน
ทนต่อความร้อน
ความโปร่งใส
จ่ายแรงดัน
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม