HR_Hitrun

HR_Hitrun

HR_Hitrun

HITRUN สายลมทนน้ำมันน้ำหนักเบาและผิวลื่น

TECHNICAL SPECIFICATIONS

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ผิวของท่อลื่นทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น
  • น้ำหนักเบามาก ยืดหยุ่น อ่อนงอได้ง่ายทำให้ใช้งานสะดวกสบาย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น
  • ทนต่ออากาศหนาวได้ดี ซึ่งแม้อุณหภูมิต่ำก็ไม่แข็งตัวจึงปฏิบัติงานได้เเละมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
  • ท่ออ่อนงอได้ง่ายทำให้กระดกขึ้นได้ยากจึงปลอดภัย
ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ
ใช้งานได้ดี
สามารถใช้งานได้
ได้มาตรฐาน RoHS2
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
ทนน้ำมัน
ความยืดหยุ่น
จ่ายแรงดัน
Download specification

ขอใบเสนอราคา :

https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
https://www.flaticon.com/authors/lucy-g
สินค้าเพิ่มเติม